OBECI-PERA-OT-FAZAN-FUJ11DO-TN-SATELLITE-PARIS-330LV