OBECI-PERA-OT-FAZAN-FUJ12DO-NB-SATELLITE-PARIS-295LV