OBECI-PERA-OT-FAZAN-FUJ15-TN-SATELLITE-PARIS-450LV