OBECI-PERA-OT-FAZAN-FUJ16-TN-SATELLITE-PARIS-355LV