OBECI-PERA-OT-FAZAN-FUJ11DO-NB-SATELLITE-PARIS-330LV