OBECI-PERA-OT-FAZAN-FUJ16DO-NB-SATELLITE-PARIS-355LV